Szakterületek

Földényi, Lászay & Társai Ügyvédi IrodaFöldényi, Lászay & Társai Ügyvédi IrodaFöldényi, Lászay & Társai Ügyvédi Iroda
 1. Társasági jog
  1. cégalapítás, társasági szerződés módosítás, kereskedelmi képviselet létrehozása,
  2. üzletrész és részvény adásvétel, felvásárlás, a felvásárláshoz kapcsolódó átvilágítás (due
   diligence),
  3. átalakulás, végelszámolás, képviselet felszámolási eljárás során,
  4. cégcsoport felépítésének racionalizálása, reorganizáció,
  5. általános cégjogi tanácsadás, képviselet törvényességi felügyeleti eljárásban
 2. Szabályozás
  1. gazdasági társaságok, alapítványok, nonprofit szervezetek jogi szempontú átvilágítása,
   problématérkép készítés,
  2. teljes szabályzati rendszer felépítése, felülvizsgálata, véleményezése,
  3. egyedi szabályzatok kidolgozása, módosítása, karbantartása
 3. Kereskedelmi jog
  1. márkaképviseleti (disztribúciós) szerződések, szállítási keretszerződések, gyártási,
   nagykereskedelmi, kiskereskedelmi, raktározási, szállítmányozási tevékenységhez kapcsolódó
   szerződések kidolgozása, módosítása, véleményezése,
  2. reklámszerződések, marketing szerződések kidolgozása, módosítása, véleményezése,
  3. franchise szerződések, franchise kézikönyv kidolgozása, módosítása, véleményezése,
  4. PPP szerződések kidolgozása, módosítása, véleményezése,
  5. üzletszerű gazdasági tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételek, egységesen
   kezelhető szerződésállomány kidolgozása, módosítása, véleményezése
 4. Foglalkoztatási jog
  1. munkaszerződések, munkáltatói utasítások kidolgozása, módosítása, véleményezése,
  2. munkaügyi szabályzatok kidolgozása, módosítása, karbantartása, véleményezése,
  3. vezetői szerződések kidolgozása, módosítása, karbantartása, véleményezése,
  4. vállalkozási szerződések kidolgozása, módosítása, karbantartása, véleményezése,
  5. önálló kereskedelmi ügynöki szerződések kidolgozása, módosítása, karbantartása,
   véleményezése,
  6. általános tanácsadás a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatban
 5. Szellemi alkotások joga
  1. felhasználási szerződések, IT szerződések kidolgozása, módosítása, véleményezése
  2. képviselet és tanácsadás védjegyoltalmi eljárásban
 6. Nonprofit szervezetek
  1. alapítványok létrehozása, módosítása, működéssel kapcsolatos tanácsadás,
  2. egyesületek, egyesületi formában működő szövetségek, érdekképviseleti szervek létrehozása,
   módosítása, működéssel kapcsolatos tanácsadás,
  3. közhasznú szervezet jogállásának megszerzéséhez szükséges átalakítás, működéssel
   kapcsolatos tanácsadás, közhasznúsági jelentés véleményezése
 7. Jogviták és peres ügyek
  1. jogvitákkal kapcsolatos tanácsadás, véleményezés, képviselet egyeztető tárgyalásokon,
   kompromisszumos javaslatok kidolgozása a békés rendezés érdekében,
  2. képviselet polgári peres illetve nemperes eljárásokban rendes bíróságok és választottbíróságok
   előtt,
  3. jogérvényesítés speciális eljárások keretében (alkotmányjogi panasz, vizsgálat ombudsman,
   illetve felügyeleti szervek és más hatóságok által)
  4. követeléskezelés, követelés nyilvántartó rendszer kidolgozása, karbantartása
 8. Ingatlan
  1. személyre szabott ingatlanközvetítés,
  2. ingatlan adásvételi szerződések, csereszerződések, ajándékozási szerződések, bérleti
   szerződések, tartási és életjáradéki szerződések kidolgozása, módosítása, véleményezése,
  3. teljeskörű jogi tanácsadás, képviselet magánszemélyek részére az ingatlanszerzést megelőző
   előkészületektől a beköltözésig,
  4. teljeskörű jogi tanácsadás, képviselet befektetők részére az ingatlanszerzést megelőző
   előkészületektől a finanszírozási forrásokkal kapcsolatos tanácsadáson át a hasznosításig,
  5. teljeskörű jogi tanácsadás, képviselet ingatlanfejlesztők részére az ingatlanszerzést megelőző
   előkészületektől a projekt befejezéséig (engedélyeztetés, földhivatali eljárások, társasház)
 9. Szállodafejlesztés
  1. vendéglátóipari szolgáltatók teljes körű képviselete a működési engedélyezési eljárástól a
   folyamatos működés jogi támogatásáig.
  2. teljeskörű jogi tanácsadás, képviselet gazdasági, műszaki, fogyasztóvédelmi ügyekben,
  3. tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés minőségbiztosítási szabványokkal kapcsolatban,
  4. rendezvény, bankett, szobafoglalási szerződések, általános szerződési feltételek kidolgozása.
  5. beszállítói, karbantartási szerződések szerkesztése, általános szerződési feltételek kidolgozása.
  6. tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés a vendéglátóipar speciális munkajogi
   szabályozásával, szállodai-éttermi dolgozók foglalkoztatásával összefüggésben.
 10. Egészségügyi jog
  1. egészségügyi szolgáltatók teljeskörű jogi képviselete,
  2. tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés szolgáltatói, ellátói, beszállítói szerződésekkel
   kapcsolatban,
  3. magánszolgáltatók képviselete, tanácsadás finanszírozási, gyógyszerellátási, kártérítési
   ügyekben,
  4. tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés az egészségügyi szolgáltatók speciális munkajogi
   szabályozásával, egészségügyi dolgozók foglalkoztatásával összefüggésben.
 11. Médiajog
  1. tanácsadás, képviselet engedélyezési eljárásban, hatósági eljárásokban,
  2. tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés szabályozással, kereskedelmi tevékenységgel,
   szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban a médiajog speciális szabályaihoz igazodva,
  3. képviselet személyhez fűződő jogok sérelme esetén
 12. Magánjog
  1. magánjogi szerződések kidolgozása, módosítása, véleményezése,
  2. szerződéshez kapcsolódó letétkezelés,
  3. tanácsadás, okiratszerkesztés örökösödési ügyekben, képviselet hagyatéki eljárásban.